Logotype - Sweden Wildlife
Byt språk till svenska Change language to english

Vad är Ekoturism?


skogsglänta”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”

Så har Ekoturism kort definierats av The International Ecotourism Society, TIES. Samma definition ställde sig svenska VärldsnaturfondenWWF bakom 1994, liksom Svenska Ekoturismföreningen vid sitt bildande 1996.

ekoturism är ett resande som:
bullet handlar om upplevelser i naturen, ofta med starka kulturinslag.
bullet sker med mesta möjliga varsamhet, och minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden, med syftet att bevara den biologiska mångfald och de kulturvärden som besökaren kommit för att uppleva.
bullet aktivt bidrar till naturskydd och värnar kulturvärden.
bullet har lokal förankring och gynnar den lokala ekonomin så mycket som möjligt.
bullet visar respekt för, tar hänsyn till och möjliggör värdiga möten med de människor som bor på resmålet.
bullet oftast är småskaligt och sker i mindre grupper, alltid med stor hänsyn till natur och kultur
bullet tillgängliggör natur- och kulturupplevelser som annars är svåra eller omöjliga att ordna på egen hand.
bullet ligger i täten vad gäller miljöanpassning och fungerar därmed både som riktningsvisare och inspirationskälla för miljöambitionerna inom hela reseindustrin.
bullet ger besökarna möjligheter till inblick och kunskap i ämnen som har med natur-, kultur-, miljö- och/eller utvecklingsfrågor att göra.
bullet innebär ett personligt möte med arrangören eller dess representanter.
bullet marknadsförs ansvarsfullt på ett sätt som leder till realistiska förväntningar hos kunden.
bullet ställer krav både på arrangörer och deltagare.

vilka är fördelarna med ekoturism?
bullet Ekoturism skapar jobb och försörjning utan att förstöra natur- och kulturvärden. Det är ett sätt att äta kakan och ändå ha den kvar.
bullet Ekoturism är ett av de mest effektiva verktyg som idag står till buds för att kombinera naturskydd, försvar av biologisk mångfald och kulturhänsyn, med ekonomisk utveckling, både i mindre och i större skala, både här hemma och på mer fjärran destinationer.
bullet Ekoturism ger oförstörd natur ett ekonomiskt värde, som ingen annan näring kan ge.
bullet Ekoturism strävar efter att ge naturskyddsfördelar och minimera miljöskador.
bullet Ekoturism fungerar lika bra i Lapplandsfjällen och våra skärgårdar, som i Nepal eller Nya Guinea.
bullet Ekoturismarrangemang är i många fall spetsprodukter, som med fördel kan användas för att marknadsföra både regioner och hela länder.
bullet Ekoturism kan lättare än de flesta andra näringar kombineras med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.
bullet Ekoturism har goda förutsättningar att starkt utveckla svensk natur- och kulturturism.

vilka är fördelarna med en kvalitetsmärkning för ekoturism?
"Naturens Bästa":
bullet gör det lättare för kunden att hitta till researrangemang med fantastiska natur- och kulturupplevelser.
bullet blir en trygghetsfaktor för kunden och ger direkt svar på avgörande frågor om arrangemangets upplevelsekvalitet, lokal prägel och miljöanpassning.
bullet borgar för en hög upplevelsekvalitet i genomförandet.

"Naturens Bästa" Kriteriedokument 2006–2010
bullet bidrar till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden.
bullet gynnar ekoturismens framväxt och kvalitet.
bullet gör det lättare för arrangören att hitta kunden.
bullet underlättar arrangörens kommunikation om miljöhänsyn och kvalitetsarbete till andra aktörer, inte minst researrangörer i utlandet, markägare, myndigheter och det rörliga friluftslivet.
bullet blir en sporre som kan ge en högre arbetsmotivation för arrangörernas anställda.
bullet blir en marknadsförings- och imagefördel för godkända arrangörer.
bullet skapar gemensamma marknadsföringskanaler för Naturens Bästa-märkt ekoturism.
bullet genererar ett kreativt nätverk av några av Sveriges främsta ekoturismleverantörer.
bullet driver på utvecklandet av nya och genuina researrangemang.
bullet kommer att öka efterfrågan på kunniga naturguider.
bullet kommer i ett längre perspektiv också att kunna länkas till, eller nära samarbeta med, andra erkända märkningssystem.

bullethur ser märket – naturens bästa - ut?
Märket är ett registrerat varumärke, bestående av en figur i kombination med orden ”Naturens Bästa” eller ”Nature´s Best”, ”Godkänd Svensk Ekoturism/Approved Swedish Ecotourism”, samt ett årtalsspann. Hur märket får användas och efterbildas regleras i detalj i licensavtalet mellan Svenska Ekoturismföreningen och Arrangören.

vad kan märkas?
Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning av turismarrangemang med naturupplevelser. Det kan vara många olika former av natur- och kulturupplevelser; turer, utfärder, expeditioner, viltsafaris, företagsarrangemang, möten med aktiviteter, boende med aktiviteter på egen hand, fiske, ridning, jakt och mycket annat. Arrangemang som märks med Naturens Bästa ska helt eller till största delen genomföras i Sverige.
Enbart Arrangörer som driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten har rätt att kvalitetsmärka sina Arrangemang. För att ett Arrangemang ska kunna märkas måste en rad kriterier uppfyllas.

vem är märkningens avsändare?
Bakom märkningen står Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd och Svenska Naturskyddsföreningen.

ornament